KAPI RAY

Pracownia

Diagnostyki Obrazowej

O NAS

Pracownia rozpoczęła działalność w roku 2007

Zajmujemy się diagnostyką obrazową w zakresie badań kostno-płucnych jak i stomatologicznych zdjęcia punktowe.

Pracujemy na sprzęcie firmy Spellman aparat ogólnodiagnostyczny oraz firmy Sirona aparat stomatologiczny punktowy.

Aparaty spełniają wymagania, jakie są stawiane tego typu urządzeniom. Sprzęt jest poddawany na bieżąco przeglądom technicznym oraz testom specjalistycznym. Czynności te wykonywane są przez firmy posiadające odpowiednie certyfikaty.

Współpracujemy z placówkami publicznymi, niepublicznymi jak i ośrodkami prywatnymi ochrony zdrowia.

W Pracowni wdrażany jest system zapewniania jakości, a badania są wykonywane przez dyplomowanych techników elektroradiologii z długoletnim stażem.

Cały personel posiada certyfikaty z zakresu:
• zapewniania systemu jakości w pracowniach radiologicznych
• ochrony radiologicznej pacjenta

Budynek, w którym znajduje się Pracownia Diagnostyki Obrazowej spełnia wymogi pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych na noszach, wózkach, o kulach. Wykonane są stosowne podjazdy, a budynek wyposażony jest w windę.

Pracownia jest czynna:
Poniedziałki: 8:00-15:00
Wtorek-Piątek: 9:00-16:00

Kobiety które są w ciąży mają obowiązek zgłoszenia tego faktu personelowi przed wykonaniem badania.

Do badania konieczne jest skierowanie
wystawione przez lekarza prowadzącego !!!

Wyjątek stanowią zdjęcia zębowe (punktowe), w tym wypadku skierowanie nie jest konieczne..

Badania oceniane są przez lekarza radiologa- teleradiologia