Pracownia rozpoczęła działalność w roku 2007

Zajmujemy się diagnostyką obrazową w zakresie badań kostno-płucnych jak i stomatologicznych(zdjęcia punktowe oraz pantomograficzne)

Pracujemy na sprzęcie firmy Hofmann Selector(diagnostyka kostno-płucna) oraz Siemens(pantomograf) iTrophy Irix(zdjęcia punktowe)

Sprzęt jest poddawany na bieżąco testom specjalistycznym, wykonywanym przez firmy posiadające certyfikaty WSSE w Katowicach

Wszystkie aparaty spełniają wymagania, jakie są stawiane tego typu urządzeniom, co również jest potwierdzone odpowiednimi certyfikatami

Pracownia wdraża system zapewniania jakości w pracowniach radiologicznych

Badania są wykonywane przez dyplomowanych techników z długoletnim stażem

Cały personel posiada certyfikaty z zakresu:

  • zapewniania systemu jakości w pracowniach radiologicznych
  • ochrony radiologicznej pacjenta

Od początku działalności przebadaliśmy kilka tysięcy pacjentów

Współpracujemy z placówkami publicznymi, niepublicznymi jak i prywatnymi służby zdrowia.

We wrześniu 2009 roku pracownia przeszła generalny remont i tym samym tak jak cały budynek przychodni spełnia wymogi pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych na noszach, o kulach - wykonano podjazdy, są zainstalowane windy

Pracownia jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16

Do badania konieczne jest skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego !!! (wyjątek stanowią zdjęcia zębowe punktowe do którego to badania skierowanie nie jest konieczne)

Badania wykonane w naszej pracowni na życzenie lekarza kierującego są oceniane przez lekarza radiologa

Kobiety które są w ciąży mają obowiązek zgłoszenia tego faktu personelowi przed wykonaniem badaniawww.ustron.pl